Möt Shori Zand, ny styrelseordförande

Shori Zand är en driven entreprenör och visionär med stark passion för kultur, näringsliv, inkludering och jämlikhet. Med en omfattande bakgrund inom näringslivet har Shori en lång historia att skapa broar mellan olika samhällssektorer med målet att främja en mer inkluderande och mångfaldig dialog.  Som 25-åring flydde Shori Zand med sin familj från ett extremisthärjat Iran till Sverige. Därifrån har hon jobbat sig hela vägen till näringslivets yttersta toppskikt.

Varför blev du engagerad och delägare i Maxim?
Jag blev engagerad och delägare i Maxim på grund av min starka övertygelse om kulturens betydelse i samhället. Jag ser kulturen som en unik kraft som har möjlighet att förena människor från olika bakgrunder och sektorer inklusive näringsliv, politik och kultursektorn själv.

Vad önskar du att Maxim ska bli för plats och fylla för behov?
Mitt önskemål är att Maxim ska bli en levande och dynamisk mötesplats som  erbjuder en plattform för dialog och samarbete över gränserna mellan olika sektorer i samhället. Jag ser framför mig att Maxim inte bara presenterar konst och kultur av hög kvalité utan också fungerar som en inkubator för nya idéer och projekt som främjar jämlikhet, entreprenörskap och mångfald. Det är viktigt för mig att Maxim fyller ett behov av ett kulturellt och socialt sammanhang.

Har du något innehåll du drömmer ska få ta plats på Maxim?
Min dröm för innehåll på Maxim är att skapa en serie djupgående dialoger som utforskar korsningen mellan entreprenörskap, inkludering, kultur, politik och jämlikhet från olika perspektiv. Innehållet ska ge en plats åt ohörda röster. Ett annat innehåll jag drömmer om är min egen plattform, det vill säga talkshow som ger plats åt ohörda röster med hjälp av nationella och internationella gäster.

Vad bidrar du med till nya Maxim?
Som delägare och styrelsemedlem i nya Maxim bidrar jag med en kombination av passion för kultur och entreprenörskap, tillsammans med mina personliga och professionella erfarenheter inom ledarskap, nätverksbyggande och strategisk planering. Mot bakgrund av detta tror jag att jag tillsammans med teamet kan skapa en dynamisk och hållbar modell för nya Maxim.

Vad hoppas du på för reaktioner från publiken efter deras första besök?
Jag hoppas att publiken efter första besöken känner sig inspirerad, berörd och mer öppen. De skall uppleva en känsla av samhörighet och förståelse för de teman och budskap som framförs på scenen. Jag hoppas att publikens första besök på Maxim blir början på en långvarig relation med Maxim.

Mer om Shori Zand
Som 25-årig tvåbarnsmamma flydde Shori Zand med sin familj från ett extremisthärjat Iran till Sverige 1987. Hon mötte ett land med dubbla budskap, en trygghet i ett demokratiskt system och samtidigt ett motstånd i form av fördomar hos människor i systemet.

Efter cirka åtta års arbete i den offentliga sjukvården som sjuksköterska och barnmorska  startade hon sin egen verksamhet inom privat hälso- och sjukvård utifrån sin egen vision om en demokratisk vårdverksamhet styrd av valfrihet. Verksamheten växte snabbt och blev efter bara några år en av Sveriges största vård- och omsorgsbolag med cirka 1400 anställda runt om i landet. Femton år av kamp för en vision om en människocentrerad vård där alla får plats och tas emot med respekt; en plats där mångfald och inkludering leder till innovation och banbrytande utveckling. Shori Zand tar strid för ett jämställt näringsliv där mångfald och kompetens ska väga tyngre än kön, hudfärg och etnisk tillhörighet. 

I hennes bok “Den Udda Fågeln – Min Berättelse Om Entreprenörskap, Makt Och Integration” skildrar Shori resan från barndomens Iran till Sverige och den entreprenörsresa som följer där. Hon berättar ärligt och rakt om möjligheterna och hindren längs vägen, det är en personlig berättelse om modet att bygga, om makt och om integration men framför allt om hur värderingar och integritet är det som i slutändan bär en människa till framgång.    

Sedan 2016 driver Shori sitt eget investmentbolag, Avesina Investment Group, och är även grundare av Shori Zand Foundation. Förutom att vara styrelseordförande för både Avesina Investment Group och Avesina Holding, sitter hon även i Svensk Handelskammarens fullmäktige och Human Rights Watch kommitté.